BESTUUR




Voorzitter
J. Westmaas
Meteorenweg 108
1033 HG Amsterdam
020 - 6313726
Secretaris
A. de Graaf
Oossaander Hoop 23
1035 RX Amsterdam
020 - 4824836
Penningmeester     
J. Westmaas
Meteorenweg 108
1033 HG Amsterdam
020 - 6313726

    

Bestuursvergaderingen:

Het bestuur vergadert 10 maal per jaar op de eerste maandag van de maand met uitzondering van de maanden juli en augustus
Agendapunten voor de vergadering kunnen tot 2 dagen voor de vergadering worden ingediend